M a r k   M e s  |  A r c h i t e c t

BLAUWDRUK ONTWIKKELING SOZAWE ROTTERDAM

 

INTERIEURPLAN

 

Voor 5 panden is de blauwdruk ontwikkeld. Hiervoor werd nauw samengewerkt met het CFPB uit Delft. In een prettige samenwerking met het Shared Service Centrum en het UWV

werd de blauwdruk uitgerold over 4 vestigingen.

 

Bijzonderheden:

Kleur en functie gaan hand in hand

Kleurrijk en positief

Pictogram gebruik