M a r k   M e s  |  A r c h i t e c t

GEMEENTE ALMELO EN UWV WERKBEDRIJF

 

INTERIEURPLAN

 

In het monumentale Twente Centrum is de gemeente en UWV gehuisvest. In het interieur is de geschiedenis van het centrum weergegeven door een tijdbalk op te nemen in het plan op de vast kern in de backoffice. In de frontoffice zijn grote foto's van de voormalige spinnerij geplaatst. Hierdoor krijgt het huidige interieur een nostalgische waarde mee.

 

Bijzonderheden:

Beperkt budget

Sober en doelmatig (vanuit PVE)

Verhaal in het interieur