M a r k   M e s  |  A r c h i t e c t

De Ontmoeting

 

De stedebouwkundige ontmoeting van 2 wegen staat centraal in het ontwerpvraagstuk om een ontmoetingsplek te overkappen. De ontmoetingsplek wordt voorzien van een tweetal luifels welke elkaar snijden ter plaatse van de zitbank. Het kleurgebruik komt voort uit  naastgelegen pand dat tevens in zwart/wit is vormgegeven. De luifels worden beide assymetrisch vormgegeven zodat er een maximale overkapping boven de bank ontstaat.